Jakie są prawa ubezpieczonego po zawarciu umowy?

Prawa ubezpieczonego po zawarciu umowy:

Cudzoziemiec ubezpieczający się dobrowolnie uzyskuje prawo do świadczeń zdrowotnych z dniem określonym w umowie, a przestaje być nim objęty z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.