Jak rozpoznać kontrolerów biletów?

Kontrolerzy i kontrolerki noszą kamizelki odblaskowe. Są także wyposażeni w identyfikator zawierający:
- nazwę przewoźnika,
- numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu,
- zdjęcie kontrolującego,
- zakres upoważnienia,
- okres ważności,
- pieczęć i podpis wystawcy (przewoźnika).