Коли маємо право лікуватись в лікарні?

Пацієнт має право вибрати будь-яку лікарню, яка має підписаний договір з Національним фондом охорони здоров’я (NFZ), на території всієї Польщі.

Лікування в лікарні відбувається на підставі направлення лікаря (і не обов'язково, щоб це був лікар медичного страхування), якщо мета лікування не може бути досягнена шляхом амбулаторного лікування.


Важливе:

- у випадках, що вимагають невідкладної допомоги (тобто в стані, в якому зволікання під час надання медичної допомоги може призвести до втрати життя або здоров’я), медичні послуги надаються без необхідного направлення;

- у випадку відсутності можливості прийняття пацієнта в лікарню у день звернення, пацієнта вписують на список очікуючих;

- у випадку погіршення стану здоровя пацієнта, що вказує на необхідність ранішого (ніж встановлений термін) надання медичної допомоги, встановлюється новий термін прийняття пацієнта до лікарні;

- у випадку виникнення непередбачуваних обставин, під час встановлення терміну для прийому на лікування, послугодавець:

- в кожен можливий спосіб інформує пацієнта про новий термін надання свідчення;

- пацієнт прийнятий в лікарню, забезпечується безкоштовними ліками і медичним устаткуванням, необхідним для надання свідчення;

- під час перебування пацієнта в лікарні, лікар POZ не може віддавати розпорядження на підручні і ортопедичні засоби, у тому числі на підгузники а також призначати ліки;

- витрати на здійснення необхідних лабораторних досліджень, образної діагностики, лікарських препаратів і медичних виробів, що використовуються в процесі надання свідчень поносить послугодавець;

- у випадку зарахування пацієнта на лікування в лікарні, а особливо на планове операційне лікування – лікарня виконує усі необхідні для лікування в лікарні діагностичні дослідження і консультації;

- пацієнт після закінчення лікування в лікарні (а також у випадку свідчень, наданих в лікарняному відділі швидкої медичної допомоги або в кімнаті для прийому хворих) повинен одержати інформаційну картку а також відповідно до ситуації: направлення на рекомендовані в інформаційній картці свідчення, рецепти на ліки і розпорядження на підручні і ортопедичні засоби зазначені в інформаційній картці, розпорядження на перевезення відповідно до окремих положень.


Пацієнт, що домагається надання йому свідчень, зобов'язаний представити докази, які підтверджують медичне страхування. У випадку, що вимагає невідкладної допомоги – ці документи можуть бути представлені у інший час, однак не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту початку надання медичної послуги - якщо хворий перебуває в лікарні, або протягом 7 днів з моменту закінчення надання медичної послуги. У випадку відсутності документів у вищезазначених строках - свідчення медичної опіки будуть надані за рахунок пацієнта.